બેન્ક્વેટ હોલ

0

Rajeev Gandhi Nagar, Instrumentation Limited Colony, Kota

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near Walmart, Jhalawar Road, Indraprastha Industrial Area, Kota

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Road No. 1, Lane Next to Bansal Classes, Bansal Classes, IPIA, Kota

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

71, Shopping Centre, Near Chawni Chouraha, Kunadi, Electricity Board Area, Kota

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Adlabs, Station Road, Kota Junction, New Railway Colony, Railway Station Area, Kota

Hotel Lilac is a stylish multifunctional venue in Kota, appropriate for middle-sized and small weddings and pre-wedding celebrations, with comfortable rooms, modern facilities and an excellent vegetarian cuisine.

ભોજનનો પ્રકાર: Continental, Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Civil Lines, Nayapura, Kota

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Near Railway Overbridge Bundi Road, NH 12, Kunadi, Electricity Board Area, Kota

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Kota Industrial Area, Kota

Lotus Garden

મહત્તમ ક્ષમતા 2000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 950/વ્યક્તિમાંથી

Aster Banquet Hall

મહત્તમ ક્ષમતા 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

Rose Banquet Hall

મહત્તમ ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, North Indian, South Indian, Continental, Italian, Rajasthani

ખાસ લક્ષણો: સ્વાગતનો વિસ્તાર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ, હિટીંગ

18-c, Waqf Nagar, Dadabari, Kota

Ummed Bhawan Garden provides a huge area for large-scale events and magnificent celebrations. The wedding terrace can accommodate more than 5,000 guests. Our professional organizers will help to cope with the organization and conduct the event.

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Italian, Continental

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

C-12, Nursery Scheme, Talwandi, Sector - C, Kota

ભોજનનો પ્રકાર: Italian, Chinese, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, અગાશી

SFS Colony Road, New Rajeev Gandhi Nagar, VIP Colony, Talwandi, Kota

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો